Biofizyka lekarska

Sprawy studenckie

WYKAZ TEMATÓW, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ WYSTARCZA STUDENTOM I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU I ZDANIA EGZAMINU Z BIOFIZYKI LEKARSKIEJ

 KARTA SPRAWOZDANIA Z ĆWICZEŃ.

 

Karty Ćwiczeń do pobrania:

BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA ORAZ CZUCIA BARW

POZNANIE ELEKTRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI TKANEK I CIECZY BIOLOGICZNYCH ORAZ BADANIE CHARAKTERYSTYK WYBRANYCH PRĄDÓW UŻYWANYCH W ELEKTRODIAGNOSTYCE I ELEKTROLECZNICTWIE. ZASADY STOSOWANIA RÓŻNYCH METOD ELEKTROTERAPII. ANALIZA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEKTRYCZNYCH PRZEBIEGÓW LECZNICZYCH. 

BADANIE WAD WZROKU ZA POMOCĄ RETINOSKOPII.

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA.

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY SERCA U CZŁOWIEKA

POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI U CZŁOWIEKA.

REJESTRACJA POTENCJAŁÓW ELEKTRYCZNYCH POWSTAŁYCH W ORGANIZMIE NA PRZYKŁADZIE EKG.

BADANIE CHARAKTERYSTYKI WYBRANYCH BODŹCÓW TERMICZNYCH ORAZ ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO I DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ W MEDYCYNIE.

WYZNACZANIE ZDOLNOŚCI SKUPIAJĄCEJ SOCZEWKI

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ANOMALOSKOPOWEGO.

MASAŻ MECHANICZNO-WIBRACYJNY ZA POMOCĄ APARATU „AQUAVIBRON”. POMIAR DRGAŃ WYTWARZANYCH PODCZAS MASAŻU.

AUDIOMETRYCZNE WYZNACZANIE PROGU SŁUCHU DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO.

AUDIOMETRYCZNE WYZNACZANIE PROGU SŁUCHU DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO.

POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI U CZŁOWIEKA.

BADANIE CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWÓW KRWI W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH ZA POMOCĄ ULTRASONOGRAFII DOPPLEROWSKIEJ.

 

REFRAKTOMETRYCZNE WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA. REFRAKCJA MOLOWA.

BADANIE CHARAKTERYSTYKI HAŁASU ZA POMOCĄ SONOMETRU.

BADANIE CHARAKTERYSTYKI WYBRANYCH BODŹCÓW ŚWIETLNYCH I ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA NADFIOLETOWEGO MEDYCYNIE.

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY METODĄ STALAGMOMETRYCZNĄ.

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY METODĄ ODRYWANIA PŁYTKI.