Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Katedra

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W KATEDRZE BIOFIZYKI

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 wśród członków wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dniem 11 marca 2020 r. od godziny 10.00 do dnia 29 marca br. zostaje zawieszone prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Lekarskiej .

 

 W związku  z tym informujemy studentów, że materiały dydaktyczne do przygotowania do ćwiczeń w formie on-line (e-learningu) z Biofizyki dla poszczególnych kierunków znajdują się na stronie poniżej:

 

- dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach kierunek lekarski;

CIWCZENIA Z BIOFIZYKI

B1

Badanie elektrycznych właściwości tkanek i cieczy biologicznych oraz charakterystyk wybranych prądów używanych w elektrodiagnostyce i elektrolecznictwie

https://elearning.sum.edu.pl/

B2

Zasady stosowania różnych metod elektroterapii. Analiza i zastosowanie wybranych elektrycznych przebiegów leczniczych

https://elearning.sum.edu.pl/

B3

Badanie przewodnictwa powietrznego i kostnego układu zmysłu słuchu oraz  właściwości mechanicznych tkanek.

https://elearning.sum.edu.pl/

B4

Badanie powierzchniowych i optycznych właściwości cieczy biologicznych. Wyznaczanie: napięcia powierzchniowego cieczy, refrakcji molekularnej cieczy lub skręcalności właściwej roztworów optycznie czynnych.

https://elearning.sum.edu.pl/

B5

Badanie charakterystyki przepływów krwi w naczyniach krwionośnych, ultrasonografia dopplerowskiej, reologiczne właściwości cieczy i materiałów biologicznych.

https://elearning.sum.edu.pl/

B6

zaliczenie

 

 

 

 - dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach kierunek neurobiologia;

1.

 Word – zasady poprawnego formatowania dokumentów, łączenie i osadzanie obiektów (OLE), korespondencja seryjna.

 

https://elearning.sum.edu.pl/

2., 3.

Typy danych, ich reprezentacja w pamięci komputera, kompresja danych. Elektroniczny rekord pacjenta. Sieci komputerowe. Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Medyczne zastosowania przetwarzania sygnałów.

 

https://elearning.sum.edu.pl/

4

Power Point – tworzenie prezentacji.

 

https://elearning.sum.edu.pl/

5.

ZALICZENIE

 

 

- dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach kierunek pielęgniarstwo;

CWICZENIE 1

Ciśnienie jako wielkość biofizyczna, ciśnienie a funkcje  podstawowych układów człowieka - pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

 

 

https://elearning.sum.edu.pl/

CWICZENIE 2

 Badanie charakterystyki wybranych bodźców świetlnych i termicznych oraz zastosowanie promieniowania podczerwonego i diatermii krótkofalowej w medycynie.

 

 

https://elearning.sum.edu.pl/

 

Proszę przygotowywać się do ćwiczeń zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie.

 

FORMA I SPOSÓB ZALICZANIA ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE W STOSOWNYM CZASIE.

 

Literatura uzupełniająca:
Biofizyka - Feliks Jaroszyk, PZWL;
Fizykoterapia - Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak, PZWL;
Podstawy biofizyki - Andrzej Pilawski, PZWL.

 

Główne kierunki badań naukowych

1. Biofizyczne aspekty medycyny fizykalnej i na nich oparte metody leczenia, rehabilitacji, diagnostyki i profilaktyki.

 

 

2. Magnetobiologia

 

Dydaktyka w Katedrze

 

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej prowadzi zajęcia z dydaktyczne z przedmiotów:

Program nauczania w/w przedmiotów różni się w zależności od kierunku studiów jakie odbywajš zajęcia w naszej Katedrze, a są to:

Lp WYDZIAŁ KIERUNEK ROK
STUDIÓW
LICZBA
SEMESTRÓW
NAUKI
PRZEDMIOT
1 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI I 2 BIOFIZYKA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
INFORMATYKA (SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
2 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
FIZJOTERAPIA - LICENCJAT I 1 BIOFIZYKA(WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA)

Zakończony egzaminem
3 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
PIELĘGNIARSTWO I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY)

Zakończony zaliczeniem
4 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
POŁOŻNICTWO I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY)

Zakończony zaliczeniem
5 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA EUROPEJSKA
I 2 BIOFIZYKA (WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem

INFORMATYKA (SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
6 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA AMERYKAŃSKA
I 1 BIOFIZYKA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
7 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA AMERYKAŃSKA
I 2 FIZYKA OGÓLNA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
8 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocen
9 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
FIZJOTERAPIA -MAGISTERSKIE I 1 SYSTEMY INFORMAT. (WYKŁADY, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
10 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH
ŚUM
NEUROBIOLOGIA I 1 STATYSTYKA MEDYCZNA( WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę

Aktulaności

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ W KATEDRZE BIOFIZYKI

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 wśród członków wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dniem 11 marca 2020 r. od godziny 10.00 do dnia 29 marca br. zostaje zawieszone prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Lekarskiej .

 

 

 

Pracownicy

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Franek

e-mail: biofizligota@sum.edu.pl

Pracownicy dr hab. n. med. Edward Błaszczak, prof. SUM. - eblaszczak@sum.edu.pl
dr hab. n. med. Patrycja Dolibog - pdolibog@sum.edu.pl
dr hab Krzysztof Pawlicki - pawlicki@sum.edu.pl
dr n. med. Beata Wróbel - bwrobel@sum.edu.pl
mgr Klaudia Kierszniok 
dr n. med. inż. Paweł Dolibog - pawel.dolibog@sum.edu.pl
st. tech. Irena Ciok - biofizligota@sum.edu.pl

Harmonogramy

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach.

 

Harmonogram dla studentów I roku kierunku Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, semestr letni 2019/2020.

TEMATY DO PRZYGOTOWANIA DO SEMINARIÓW I ĆWIECZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, kierunku LEKARSKIEGO W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020.

 

Harmonogram dla studentów kierunku Neurobilogia Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, semestr letni 2019/2020.

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Harmonogram dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, semestr letni 2019/2020.

Harmonogram dla studentów I roku kierunkuPołożnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, semestr letni 2019/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa Studenta

WZÓR PODANIA O ODPRACOWANIE ĆWICZEŃ

WYDZIAŁ LEKARSKI I ROK

FIZJOTERAPIA -  I ROK

ELETRORADIOLOGA

NEUROBIOLOGIA

PIELĘGNIARSTWO I ROK

POŁOŻNISTWO I ROK

Kontakt

ADRES:
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
TELEFON:
+48 (32) 20 88 424
E-MAIL:
biofizligota@sum.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Ul. Medyków 18
Katowice -Ligota Katowice -Ligota

telefon. (32) 20 88 424
e-mail. biofizligota@sum.edu.pl