Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za dydaktykę / kierownika ćwiczeń

W razie pytań proszę o kontakt z Kierownikiem ćwiczeń -  Panią mgr Klaudią Kierszniok, mail:   klaudia.kierszniok@sum.edu.pl