Harmonogram zajęć dydaktycznych

Harmonogram wykonywania ćwiczeń i seminariów z biofizyki dla studentów

I roku kierunku lekarskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022.

 

Terminy wykładów: 1.03.2022, 15.03.2022, 29.03.2022 o godzinie 9.45 -11.15

 

Link do wykładów: https://us06web.zoom.us/j/87144691852?pwd=NTdvWDhVUmJNQXpnRDE0eXYrUHh2UT09

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

Grupa

21 lut

28 lut

7 mar

14 mar

21 mar

28 mar

4 kwi

11 kwi

7.45 - 10.00

13A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

13B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

10.00 - 12.15

9A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

9B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

10A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

10B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

11A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

11B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

12A

SEM1

SEM2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

12B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

                   

ŚRODA

Grupa

23 lut

2 mar

9 mar

16 mar

23 mar

30 mar

6 kwi

20 kwi

7.45 - 10.00

7A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

7B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

8A

SEM1

SEM2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

8B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

10.00 - 12.15

5A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

5B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

6A

SEM1

SEM2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

6B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

2A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

2B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

1A

SEM1

SEM2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

1B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

                   

CZWARTEK

Grupa

24 lut

3 mar

10 mar

17 mar

24 mar

31 mar

7 kwi

21 kwi

7.45 - 10.00

3A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

3B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

4A

SEM1

SEM2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

4B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

10.00 - 12.15

15A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

15B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

16A

SEM1

SEM2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

16B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

17A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

17B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

18A

SEM1

SEM2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

18B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

                   

PIĄTEK

Grupa

25 lut

4 mar

11 mar

18 mar

25 mar

1 kwi

8 kwi

22 kwi

7.45 - 10.00

19A

SEM1

SEM2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

19B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

14A

SEM1

SEM2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

14B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

Teamty seminariów:

Seminarium 1: Ciepło i jego wymiana z otoczeniem. Energetyka cieplna organizmu człowieka. Biotermodynamika.

Seminarium 2: Biofizyka układu krążenia i układu oddechowego. Zjawiska powierzchniowe  w profilaktyce, higienie, diagnostyce i leczeniu. Rola ciśnienia w układzie krążenia i układzie oddechowym. Wpływ ciśnienia zewnętrznego na organizm człowieka.

Tamety ćwiczeń:

B1 : Badanie elektrycznych właściwości tkanek i cieczy biologicznych oraz charakterystyk wybranych prądów używanych w elektrodiagnostyce i elektrolecznictwie

B2: Biofizyka procesu widzenia. Wyznaczanie refrakcji oka za pomocą retinoskopu. 

B3: Badanie przewodnictwa powietrznego i kostnego układu zmysłu słuchu oraz właściwości mechanicznych tkanek. 

B4: Badanie powierzchniowych i optycznych właściwości cieczy biologicznych. Wyznaczanie: napięcia powierzchniowego cieczy, refrakcji molekularnej cieczy lub skręcalności właściwej roztworów optycznie czynnych. 

B5: Badanie charakterystyki przepływów krwi w naczyniach krwionośnych, ultrasonografia dopplerowskiej, reologiczne właściwości cieczy i materiałów biologicznych.

B6: Zaliczenie

 

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA Z SEMINARIÓW I ĆWICZEŃ.

 

KARTY ĆWICZEŃ DO POBRANIA