Harmonogram zajęć dydaktycznych

Harmonogram wykonywania ćwiczeń i seminariów z biofizyki dla studentów

I roku kierunku lekarskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

 

Terminy wykładów z BIOFIZYKI w semestrze zimowym dla kierunku lekaskiego:: 

 

1. 28.02.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej
2. 7.03.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej
3. 14.03.2023 roku od 8.00-8.45 w formie zdalnej
 Adres kursu na platformie: https://elearning-stream.sum.edu.pl/course/view.php?id=4121

Zmiany w harmonogramie zajęć

Zajęcia z dnia 05.04.2023 dla grup :
6A i 20A odbędą się 19.04.2023 od godz. 10 do 12.15
Zajęcia z dnia 12.04.2023 dla grup:
6A  odbędą się 26.04 i tym samym zajęcia zaliczeniowe dla tej grupy odbędą się 09.05 od godz. 10 do 12.15.
20A odbędą się 26.04 i tym samym zajęcia zaliczeniowe dla tej grupy odbędą się 27.04 od godz. 12.20 do 14.45
7A odbędą się 19.04 i tym samym zajęcia zaliczeniowe dla tej grupy odbędą się  26.04 od godz. 7.45 do 10.00
8B odbędą się 19.04 i tym samym zajęcia zaliczeniowe dla tej grupy odbędą się 
20A odbędą się 21.04 od godz. 12.30-14.45 i tym samym zajęcia zaliczeniowe dla tej grupy odbędą się 28.04 od godz. 12.30 do 14.45
Zajęcia z dnia 06.04.2023 dla grup :
3A odbędą się 13.04
3B odbędą się 13.04
4A odbędą się 13.04
4B odbędą się 13.04
15A odbędą się 13.04
15B odbędą się 13.04
16A odbędą się 13.04
16B odbędą się 13.04
17A odbędą się 13.04
17B odbędą się 13.04
18A odbędą się 13.04
18B odbędą się 13.04
Zajęcia z dnia 13.04.2023 dla grup :
3A odbędą się 20.04
3B odbędą się 20.04
4A odbędą się 20.04
4B odbędą się 20.04
15A odbędą się 20.04
15B odbędą się 20.04
16A odbędą się 20.04
16B odbędą się 20.04
17A odbędą się 20.04
17B odbędą się 20.04
18A odbędą się 20.04
18B odbędą się 20.04
Zajęcia z dnia 20.04.2023 dla grup :
3A odbędą się 04.05
3B odbędą się 27.04
4A odbędą się 27.04
4B odbędą się 10.05 od godziny 7.45 do 10.00
15A odbędą się 27.04
15B odbędą się 27.04
16A odbędą się 27.04
16B odbędą się 10.05 od godziny 14.45 do 17.00
17A odbędą się 27.04
17B odbędą się 27.04
18A odbędą się 11.05
18B odbędą się 24.04 od godz. 12.30 do 14.45

Zmiany będą na bieżąco aktualizowane.

 

PONIEDZIAŁEK

grupa

27 lut

6 mar

13 mar

20 mar

27 mar

3 kwi

17 mar

24 kwi

7.45 - 10.00

13A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

13B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

10.00 - 12.15

9A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

9B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

10A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

10B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

11A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

11B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

12A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

12B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

ŚRODA

grupa

1 mar

8 mar

15 mar

22 mar

29 mar

5 kwi

12 kwi

19 kwi

7.45 - 10.00

7A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

7B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

8A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

8B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

10.00 - 12.15

5A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

5B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

6A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

6B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

20A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

20B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

21A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

21B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

CZWARTEK

grupa

2 mar

9 mar

16 mar

23 mar

30 mar

13 kwi

20 kwi

 

7.45 - 10.00

3A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

3B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

4A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

4B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

10.00 - 12.15

15A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

15B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

16A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

16B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

17A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

17B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

18A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

18B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

PIĄTEK

grupa

3 mar

10 mar

17 mar

24 mar

31 mar

14 kwi

21 kwi

28 kwi

7.45 - 10.00

19A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

19B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

14A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

14B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

10.00-12.15

1A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

1B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

2A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

2B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

 

 Teamty seminariów z biofizyki:

Seminarium 1: CIEPŁO I JEGO WYMIANA Z OTOCZENIEM. ENERGETYKA CIEPLNA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. BIOTERMODYNAMIKA.

Seminarium 2: BIOFIZYKA UKŁADU KRĄŻENIA I UKŁADU ODDECHOWEGO. ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE W PROFILAKTYCE, HIGIENIE, DIAGNOSTYCE I LECZENIU. ROLA CIŚNIENIA W UKŁADZIE KRĄŻENIA I UKŁADZIE ODDECHOWYM. WPŁYW CIŚNIENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

 

Tamety ćwiczeń z biofizyki:

B1: BADANIE ELEKTRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI TKANEK I CIECZY BIOLOGICZNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYK WYBRANYCH PRĄDÓW UŻYWANYCH W ELEKTRODIAGNOSTYCE I ELEKTROLECZNICTWIE. 

B2: BIOFIZYKA PROCESU WIDZENIA. WYZNACZANIE REFRAKCJI OKA ZA POMOCĄ RETINOSKOPU. 

B3: BADANIE PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO UKŁADU ZMYSŁU SŁUCHU ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH TKANEK. (AUDIOMETR)

B4: BADANIE POWIERZCHNIOWYCH I OPTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI CIECZY BIOLOGICZNYCH. WYZNACZANIE:NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY, REFRAKCJI MOLEKULARNEJ CIECZY LUB SKRĘCALNOŚCI WŁAŚCIWEJ ROZTWORÓW OPTYCZNIE CZYNNYCH.

B5: BADANIE CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWÓW KRWI W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH, ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKIEJ, REOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY I MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH.

B6: ZALICZENIE

 

 

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA Z SEMINARIÓW I ĆWICZEŃ.

 

KARTY ĆWICZEŃ DO POBRANIA