Harmonogram zajęć dydaktycznych

Harmonogram wykonywania ćwiczeń i seminariów z biofizyki dla studentów

I roku kierunku lekarskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024.

 

Terminy wykładów z BIOFIZYKI w semestrze zimowym dla kierunku lekaskiego: 

 

1. 10.10.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej
2. 17.10.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej
3. 24.10.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej 
4. 07.11.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej
5. 14.11.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej
 Adres kursu na platformie: 

 

 

 

 

 UWAGA !!!!!! W DNIU 19.12.2023 (WTOREK) ZAJĘCIA DLA GRUP 6B, 17B, 1B, 2B:

WTOREK

Godzina

Grupa

19.12.2023 

8.00 - 10.15

6B

CW BIOF 1 (3H)

17B

CW BIOF 2 (3H)

10.30-12.45

1B

CW BIOF 2 (3H)

2B

CW BIOF 2 (3H)

 

 

TEMATYKA SEMIARIÓW ORAZ ĆWICZEŃ LABORATYRYJNYCH.

 

SEMINARIA Z BIOFIZYKI

SEMINARIUM 1WPŁYW PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA ORGANIZM ŻYWY I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ.

SEMINARIUM 2. RENTGENOWSKA TRANSMISYJNA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA. EMISYJNA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SPECT. POZYTONOWA EMISYJNA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA PET.

 SEMINARIUM 3. BIOAKUSTYKA i ULTRASONOFRAFIA.

 

TEMATY ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE zimowym 2023/2024 ROKU.

 

B1:Pomiar i charakterystyka podstawowych mechanicznych właściwości układu krwionośnego: ciśnienia tętniczego krwi, pulsu i oporu naczyniowego. 

B2: Komórki i tkanki jako generatory napięć i prądów elektrycznych. Rejestracja potencjałów elektrycznych (czynnościowych) powstałych w organizmie człowieka na przykładzie pomiaru EKG 

B3: Zasady wykorzystania promieniowania optycznego w diagnostyce, lecznictwie i profilaktyce (podczerwień, ultrafiolet, promieniowanie widzialne)

  

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA Z SEMINARIÓW I ĆWICZEŃ.

 

KARTY ĆWICZEŃ DO POBRANIA