Harmonogram zajęć dydaktycznych

Harmonogram wykonywania ćwiczeń i seminariów z biofizyki dla studentów

I roku kierunku lekarskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

 

Terminy wykładów z BIOFIZYKI w semestrze zimowym dla kierunku lekaskiego:: 

 

1. 28.02.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej
2. 7.03.2023 roku od 8.00-9.30 w formie zdalnej
3. 14.03.2023 roku od 8.00-8.45 w formie zdalnej
 
Adres kursu na platformie: https://elearning-stream.sum.edu.pl/course/view.php?id=4121
 

PONIEDZIAŁEK

grupa

27 lut

6 mar

13 mar

20 mar

27 mar

3 kwi

17 mar

24 kwi

7.45 - 10.00

13A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

13B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

10.00 - 12.15

9A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

9B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

10A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

10B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

11A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

11B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

12A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

12B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

ŚRODA

grupa

1 mar

8 mar

15 mar

22 mar

29 mar

5 kwi

12 kwi

19 kwi

7.45 - 10.00

7A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

7B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

8A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

8B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

10.00 - 12.15

5A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

5B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

6A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

6B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

20A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

20B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

21A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

21B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

CZWARTEK

grupa

2 mar

9 mar

16 mar

23 mar

30 mar

6 kwi

13 kwi

20 kwi

7.45 - 10.00

3A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

3B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

4A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

4B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

10.00 - 12.15

15A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

15B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

16A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

16B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

12.30 - 14.45

17A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

17B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

18A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

18B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

PIĄTEK

grupa

3 mar

10 mar

17 mar

24 mar

31 mar

14 kwi

21 kwi

28 kwi

7.45 - 10.00

19A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

19B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

14A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

14B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

10.00-12.15

1A

SEM 1

SEM 2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

1B

B2

B3

B4

B5

B1

B6

2A

SEM 1

SEM 2

B3

B4

B5

B1

B2

B6

2B

B4

B5

B1

B2

B3

B6

 

 Teamty seminariów z biofizyki:

Seminarium 1: CIEPŁO I JEGO WYMIANA Z OTOCZENIEM. ENERGETYKA CIEPLNA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. BIOTERMODYNAMIKA.

Seminarium 2: BIOFIZYKA UKŁADU KRĄŻENIA I UKŁADU ODDECHOWEGO. ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE W PROFILAKTYCE, HIGIENIE, DIAGNOSTYCE I LECZENIU. ROLA CIŚNIENIA W UKŁADZIE KRĄŻENIA I UKŁADZIE ODDECHOWYM. WPŁYW CIŚNIENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

 

Tamety ćwiczeń z biofizyki:

B1: BADANIE ELEKTRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI TKANEK I CIECZY BIOLOGICZNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYK WYBRANYCH PRĄDÓW UŻYWANYCH W ELEKTRODIAGNOSTYCE I ELEKTROLECZNICTWIE. 

B2: BIOFIZYKA PROCESU WIDZENIA. WYZNACZANIE REFRAKCJI OKA ZA POMOCĄ RETINOSKOPU. 

B3: BADANIE PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO UKŁADU ZMYSŁU SŁUCHU ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH TKANEK. (AUDIOMETR)

B4: BADANIE POWIERZCHNIOWYCH I OPTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI CIECZY BIOLOGICZNYCH. WYZNACZANIE:NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CIECZY, REFRAKCJI MOLEKULARNEJ CIECZY LUB SKRĘCALNOŚCI WŁAŚCIWEJ ROZTWORÓW OPTYCZNIE CZYNNYCH.

B5: BADANIE CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWÓW KRWI W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH, ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKIEJ, REOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI CIECZY I MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH.

B6: ZALICZENIE

 

 

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA Z SEMINARIÓW I ĆWICZEŃ.

 

KARTY ĆWICZEŃ DO POBRANIA