Zalecana literatura

Biofizyka.

Zalecana literatura:

Biofizyka. Podręcznik dla studentów. F. Jaroszyk (red) PZWL 2009
Fizykoterapia - Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak, PZWL 2013
Podstawy biofizyki. Podręcznik dla studentów medycyny. A.Pilawski (red) PZWL 1985

Literatura uzupełniająca:

Fizjoterapia. red. G. Straburzyński, PZWL, Warszawa, 1988

Biofizyka lekarska red. J. Grzesik Wyd SAM, 1994

 

Informatyka.

Zalecana literatura:

Informatyka medyczna, R. Rudowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

Podstawy informatyki, Szczęsny S., Grzegorczyn S., Turczyński B. Wyd. AM, Katowice, 1997