Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Katedra

 

Szanowni studenci,

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Lekarskiej zajęcia dla studentów będą prowadzone zgodnie z harmonogramem w następujący sposób:

 

 

Kierunek studiów

Przedmiot

Forma i tryb realizacji

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

WNM Lekarski

Biofizyka

Zdalny asynchroniczny

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl

Prezentacje oraz testy

 

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Każda grupa seminaryjna ma oddzielny zespół

Np.

BBSG1

Zespół dla grupy seminaryjnej 1.

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Każda grupa ćwiczeniowa ma oddzielny zespół

Np.

BBSG1A

Zespół dla grupy ćwiczeniowej 1A.

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl

WNM Lekarski

Informatyka

-

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Każda grupa seminaryjna ma oddzielny zespół

Np.

BISG1

Zespół dla grupy seminaryjnej 1.

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Każda grupa ćwiczeniowa ma oddzielny zespół

Np.

BISG1A

Zespół dla grupy ćwiczeniowej 1A.

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl

WNoZ Fizjoterapia ST

Biofizyka

Zdalny asynchroniczny

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl

Prezentacje oraz testy

 

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Każda grupa seminaryjna ma oddzielny zespół

Np.

BFSTS1

Zespół dla grupy seminaryjnej 1.

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

-

WNoZ Fizjoterapia NST

Biofizyka

Zdalny asynchroniczny

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl

Prezentacje oraz testy

 

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Każda grupa seminaryjna ma oddzielny zespół

Np.

BFNSTS1

Zespół dla grupy seminaryjnej 1.

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

-

WNM Neurobiologia

Informacje naukowe

Zdalny asynchroniczny

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl

Prezentacje oraz testy

 

13. X. 2020

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Zespół : BNIN

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

12, 14 i 15.X. 2020

Stacjonarnie – na żywo w salach Katedry i Zakładu Biofizyki Lekarskiej

 

oraz  16. X. 2020 zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Zespół : BNIN

 

AM Program

Genaral Physics I

-

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Zespół

GP I

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

-

AM Program

Genaral Physics II

-

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Zespół

GP II

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

-

AM Program

Biophysics 3 year

-

-

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Zespoły

BDG1

BDG2

BDG3

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy.

 

 

 

 

EUROPEAN program

Biophysics

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Zespół: BBEU

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl

Prezentacje oraz testy

 

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Zespół: BBEU

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

Stacjonarnie – na żywo w salach Katedry i Zakładu Biofizyki Lekarskiej

EUROPEAN program

Computer Skills

-

Zdalny synchroniczny

Platforma MS Teams

Zespół: BCSEU

 

Platforma: https://elearning.sum.edu.pl 

Prezentacje oraz testy

 

Stacjonarnie – na żywo w salach Katedry i Zakładu Biofizyki Lekarskiej

 

W razie pytań proszę o kontakt z Kierownikiem ćwiczeń -  Panią dr Beatą Wróbel – bwrobel@sum.edu.pl

Kody dostępu na platformy nauczania zdalnego są dostępne u starostów grup oraz u Kierownika ćwiczeń.

 

 

Proszę przygotowywać się do ćwiczeń zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie.

 

 

Literatura uzupełniająca:
Biofizyka - Feliks Jaroszyk, PZWL;
Fizykoterapia - Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak, PZWL;
Podstawy biofizyki - Andrzej Pilawski, PZWL.

 

Główne kierunki badań naukowych

1. Biofizyczne aspekty medycyny fizykalnej i na nich oparte metody leczenia, rehabilitacji, diagnostyki i profilaktyki.

 

 

2. Magnetobiologia

 

Dydaktyka w Katedrze

 

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej prowadzi zajęcia z dydaktyczne z przedmiotów:

Program nauczania w/w przedmiotów różni się w zależności od kierunku studiów jakie odbywajš zajęcia w naszej Katedrze, a są to:

Lp WYDZIAŁ KIERUNEK ROK
STUDIÓW
LICZBA
SEMESTRÓW
NAUKI
PRZEDMIOT
1 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI I 2 BIOFIZYKA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
INFORMATYKA (SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
2 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
FIZJOTERAPIA - LICENCJAT I 1 BIOFIZYKA(WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA)

Zakończony egzaminem
3 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
PIELĘGNIARSTWO I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY)

Zakończony zaliczeniem
4 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
POŁOŻNICTWO I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY)

Zakończony zaliczeniem
5 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA EUROPEJSKA
I 2 BIOFIZYKA (WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem

INFORMATYKA (SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
6 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA AMERYKAŃSKA
I 1 BIOFIZYKA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
7 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA AMERYKAŃSKA
I 2 FIZYKA OGÓLNA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
8 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocen
9 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
FIZJOTERAPIA -MAGISTERSKIE I 1 SYSTEMY INFORMAT. (WYKŁADY, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
10 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH
ŚUM
NEUROBIOLOGIA I 1 STATYSTYKA MEDYCZNA( WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę

Pracownicy

Kierownik Katedry

Dr hab. n. med. Patrycja Dolibog

e-mail:  pdolibog@sum.edu.pl

            biofizligota@sum.edu.pl

Pracownicy

dr hab Krzysztof Pawlicki - pawlicki@sum.edu.pl
dr n. med. Beata Wróbel - bwrobel@sum.edu.pl
mgr Klaudia Kierszniok - klaudia.kierszniok@sum.edu.pl 
st. tech. Irena Ciok - biofizligota@sum.edu.pl
st. tech. mgr Marcelina Paruzel - mparuzel@sum.edu.pl

 

Regulaminy

Regulamin dydaktyczny zajęć z w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Lekarskiej.

 

Regulamin bezpieczeństwa w pracowniach biofizycznych i komputerowych w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Lekarskiej.

 

 

Harmonogramy

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach.

 

Szczegółowy harmonogram zajęć dla I roku kierunku Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, semetr zimowy 2020/2021.

 

Zagadnienia do przygotowania do zajęć z informatyki dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

Zagadnienia do przygotowania do seminariów z biofizyki dla studentów i roku wydziału lekarskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

Tematy seminarów z biofizyki dla kierunku lekarskiego:

Seminarium 1: Wpływ promieniowania jonizującego na organizm żywy i podstawowe zagadnienia ochrony radiologicznej.

Seminarium 2: Rentgenowska transmisyjna tomografia komputerowa. Emisyjna tomografia komputerowa SPECT. Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa PET.

Seminarium 3: BIOAKUSTYKA I ULTRASONOGRAFIA.

 

Tematy ćwiczeń z biofizyki dla kierunku lekraskiego:

Ćwiczenie 1: Pomiar i charakterystyka podstawowych mechanicznych właściwości układu krwionośnego: ciśnienia tętniczego krwi, pulsu i oporu naczyniowego. 

Ćwiczenie 2: Komórki i tkanki jako generatory napięć i prądów elektrycznych. Rejestracja potencjałów elektrycznych (czynnościowych) powstałych w organizmie człowieka na przykładzie pomiaru EKG.

Ćwiczenie 3: Zasady wykorzystania promieniowania optycznego w diagnostyce, lecznictwie i profilaktyce (podczerwień, ultrafiolet, promieniowanie widzialne).

Ćwiczenie 4: Zaliczenie.


Neurobiologia - informacja naukowa - szczegółowy harmonogram zajęć. 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

 

Szczegółowy harmonogram zajęć dla I roku kierunku Fizjoterapia stacjonarna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, semetr zimowy 2020/2021.

 

Seminarium 1: Zjawiska powierzchniowe. Adhezja, kohezja i napięcie powierzchniowe w życiu codziennym oraz w medycynie. Zjawiska powierzchniowe w profilaktyce, higienie, diagnostyce i leczeniu. Zjawiska powierzchniowe w organizmie ludzkim (w oddychaniu – surfaktanty, trawieniu i itp.). Zasady precyzyjnego pomiaru napięcia powierzchniowego.

Seminarium 2: Sposoby i metody rejestracji sygnałów elektrycznych i funkcji elektrycznych narządów organizmu ludzkiego. Przegląd metod elektroterapii i elektrodiagnostyki.

Seminarium 3: Charakterystyka wybranych bodźców świetlnych oraz termicznych oraz zastosowanie promieniowania optycznego w fizjoterapii (podczerwień, ultrafiolet, promieniowanie widzialne) i diatermii krótkofalowej w medycynie.

Seminarium 4: Mechanizmy biofizyczne i skutki biologiczne oddziaływań mechanicznych na organizm. Wibracje. Masaż mechaniczno-wibracyjny za pomocą aparatu „Aquavibron” ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego oraz jego sterowania podczas aktywności fizycznej.

Wykład 1: Rentgenowska transmisyjna tomografia komputerowa (TK, CT). Budowa, zasada działania i zastosowanie tomografu rentgenowskiego. Analiza i przetwarzanie sygnału. Magnetyczno - rezonansowa metoda obrazowania (tomografia) (MRI, NMR, MR) i spektroskopia NMR. Tomografia emisyjna SPECT. Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa PET. Ultradźwięki w diagnostyce. Ultrasonografia  i echokardiografia. 

Wykład 2: Ciepło i jego wymiana z otoczeniem. Energetyka cieplna organizmu człowieka. Sposoby dystrybucji ciepła. Działanie bodźców cieplnych na pracę układu krążenia i proces przepływu krwi. Termoterapia.

 

 

 

 

 

 

 

Strefa Studenta

WZÓR PODANIA O ODPRACOWANIE ĆWICZEŃ

WYDZIAŁ LEKARSKI I ROK

FIZJOTERAPIA -  I ROK

ELETRORADIOLOGA

NEUROBIOLOGIA

PIELĘGNIARSTWO I ROK

POŁOŻNISTWO I ROK

Kontakt

ADRES:
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
TELEFON:
+48 (32) 20 88 424
E-MAIL:
biofizligota@sum.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Ul. Medyków 18
Katowice -Ligota Katowice -Ligota

telefon. (32) 20 88 424
e-mail. biofizligota@sum.edu.pl