Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Katedra

Główne kierunki badań naukowych

1. Biofizyczne aspekty medycyny fizykalnej i na nich oparte metody leczenia, rehabilitacji, diagnostyki i profilaktyki.

 

 

2. Magnetobiologia

 

Dydaktyka w Katedrze

 

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej prowadzi zajęcia z dydaktyczne z przedmiotów:

Program nauczania w/w przedmiotów różni się w zależności od kierunku studiów jakie odbywajš zajęcia w naszej Katedrze, a są to:

Lp WYDZIAŁ KIERUNEK ROK
STUDIÓW
LICZBA
SEMESTRÓW
NAUKI
PRZEDMIOT
1 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI I 2 BIOFIZYKA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
INFORMATYKA (SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
2 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
FIZJOTERAPIA - LICENCJAT I 1 BIOFIZYKA(WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA)

Zakończony egzaminem
3 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
PIELĘGNIARSTWO I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY)

Zakończony zaliczeniem
4 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
POŁOŻNICTWO I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY)

Zakończony zaliczeniem
5 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA EUROPEJSKA
I 2 BIOFIZYKA (WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem

INFORMATYKA (SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
6 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA AMERYKAŃSKA
I 1 BIOFIZYKA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
7 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

ŚUM
KIERUNEK LEKARSKI
GRUPA AMERYKAŃSKA
I 2 FIZYKA OGÓLNA(WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA LAB.)
Zakończony egzaminem
8 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA I 1 BIOFIZYKA (WYKŁADY, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocen
9 WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

ŚUM
FIZJOTERAPIA -MAGISTERSKIE I 1 SYSTEMY INFORMAT. (WYKŁADY, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę
10 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH
ŚUM
NEUROBIOLOGIA I 1 STATYSTYKA MEDYCZNA( WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA)
Zakończony zaliczeniem na ocenę

Aktulaności

OGŁOSZENIE.

Egzamin poprawkowy z Biofizyki Lekarskiej odbędzie się w dniu 11 września 2019 roku, o godzinie 9:00 w sali Katedry Biofizyki.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji.

Niedozwolone jest posiadanie telefonów oraz urządzeń do rejestracji dźwięku i obrazu.

Prosimy o zostawienie okryć wierzchnich w szatni.

Pracownicy

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Franek

e-mail: biofizligota@sum.edu.pl

Pracownicy dr hab. n. med. Edward Błaszczak, prof. SUM. - eblaszczak@sum.edu.pl
dr hab. n. med. Patrycja Dolibog - pdolibog@sum.edu.pl
dr hab Krzysztof Pawlicki - pawlicki@sum.edu.pl
dr n. med. Beata Wróbel - bwrobel@sum.edu.pl
mgr Klaudia Kierszniok 
dr n. med. inż. Paweł Dolibog - pawel.dolibog@sum.edu.pl
st. tech. Irena Ciok - biofizligota@sum.edu.pl
st. tech. Jacek Kramarczyk

Harmonogramy

Wydział Lekarski w Katowicach.

 

Harmonogram dla studentów I roku kierunku Lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, semestr zimowy 2019/2020.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO SEMINARIÓW Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020.

Zagadnienia do przygotowania do ćwiczeń z biofizyki dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Harmonogram dla studentów kierunku Neurobilogia Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, semestr zimowy 2019/2020.

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu.

Harmonogram dla studentów I roku kierunku FIZJOTERAPIA stacjonarna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, semestr zimowy 2019/2020.

Harmonogram dla studentów I roku kierunku FIZJOTERAPIA niestacjonarna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, semestr zimowy 2019/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa Studenta

WZÓR PODANIA O ODPRACOWANIE ĆWICZEŃ

WYDZIAŁ LEKARSKI I ROK

FIZJOTERAPIA -  I ROK

ELETRORADIOLOGA

NEUROBIOLOGIA

PIELĘGNIARSTWO I ROK

POŁOŻNISTWO I ROK

Kontakt

ADRES:
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
TELEFON:
+48 (32) 20 88 424
E-MAIL:
biofizligota@sum.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Ul. Medyków 18
Katowice -Ligota Katowice -Ligota

telefon. (32) 20 88 424
e-mail. biofizligota@sum.edu.pl